Pogoji za najem avtodoma 

1. OSNOVNI POGOJI ZA NAJEM AVTODOMA   

Avtodom lahko najame in vozi oseba (največ dve osebi) , ki je starejša od 23 let in ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije vsaj tri leta (ni voznik začetnik).  Za rezervacijo avtodoma potrebujemo naslednje podatke: 

2. REZERVACIJA AVTODOMA   

Vaša rezervacija se smatra za potrjeno takrat, ko vplačate 50% akontacije od vrednosti najema. Če plačate vnaprej v celoti, vam priznamo 5% popust. Preostali del vrednosti najema poravnate pri prevzemu avtodoma.V ceno najema je vključena vsa osnovna in navedena dodatna oprema, ter osebni inventar.  


Odpoved rezervacije  

Pri odpovedi rezervacije avtodoma vam zaračunamo 50 € stroškov odpovedi, ter dodatno pri: 

Neprevzem avtodoma s strani najemnika na dogovorjen dan predstavlja nepreklicni odstop najemnika od najema avtodoma, kar daje najemodajalcu pravico do zadržanja celotne že vplačane najemnine. V primeru predčasne prekinitve najema avtodoma na željo najemnika, ima najemodajalec pravico obdržati celotno vplačano najemnino. 

Varščina  

Najkasneje ob prevzemu avtodoma je najemnik dolžan plačati varščino v višini 700,00 EUR zaradi pokrivanja naslednjih stroškov: 


Če je avtodom ob vrnitvi nepoškodovan, se varščina brezobrestno v celoti vrne ob podpisu zapisnika o vrnitvi avtodoma.  

Prevzem avtodoma   

Avtodom se praviloma prevzame v Kranju oz. v kraju po dogovoru med 15.00 in 17.00 uro, pri vikend najemu avtodoma se prevzame v četrtek po 17.00 uri. Prvi in zadnji dan najema se skupaj štejeta kot en dan. 

Avtodom se prevzema s polnim rezervoarjem za gorivo, prazno posodo za čisto vodo, s prazno posodo za odpadno vodo in s prazno ter čisto WC kaseto. Ob prevzemu se pregleda celoten avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor, itd), preveri se delovanje naprav v avtodomu in sestavi zapisnik o oddaji avtodoma. Vse pomanjkljivosti, manjkajoča oprema in morebitne poškodbe se dokumentirajo v zapisniku. V času najema avtodoma možnost parkiranja vozila najemnika na dvorišču najemodajalca.  

Vrnitev avtodoma   

Avtodom se vrne v Kranj oz. po dogovoru  do 12. ure, pri vikend najemu do 15. ure. Pri vrnitvi avtodoma pred iztekom najemne pogodbe velja cena, ki je bila v pogodbi določena. V primeru zamude se zaračuna zamudnina 20,00 EUR za vsako zamujeno uro.  

Avtodom se vrne očiščen, s polnim rezervoarjem goriva, izpraznjeno posodo za odpadno vodo in izpraznjeno WC kaseto. Ob vrnitvi avtodoma se opravi zapisnik ter ugotovi se stanje avtodoma. Če je avtodom neočiščen, se zaračuna:

 3. ODGOVORNOST NAJEMNIKA  

Vožnja avtodoma  

Z avtodomom lahko upravljajo le v pogodbi dogovorjene osebe. Najemnik oz. voznik se obvezuje, da bo spoštoval CPP, ter da ne bo užival alkohola ali drog med ali pred vožnjo. 

Ravnanje ob nezgodi ali okvari avtodoma  

Vsi dogodki (vlom, rop, poškodbe, prom. nesreča) morajo biti obvezno javljeni policiji v državi, v kateri se najemnik nahaja. Najemojemalec je dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca. V primeru okvare ali nesreče je treba obvestiti tudi asistenčni center Zavarovalnice Adriatic/Slovenika.  

Uporaba avtodoma  

Avtodom se koristi izključno za turistične namene. Potuje se le v evropske države, ki niso v vojnem stanju, v druge pa lepo dogovoru z najemodajalcem. Najemnik je dolžan kriti 1% odbitno franšizo v primeru izgube bonusa. 

4. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA  

Najemodajalec skrbi, da je avtodom ob oddaji v najem brezhiben, brez kakršnekoli okvare, ki bi lahko povzročil nezgodo. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile puščene ali pozabljene v avtodom

V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega avtodom-a se najemodajalec in najemnik dogovorita za drug termin najem-a avtodoma oziroma se že vplačani znesek najemnine brezobrestno vrne. 

5. REŠEVANJE SPOROV   

Vse spore v zvezi z najemom in temi splošnimi pogoji poskušata najemnik in najemodajalec rešiti sporazumno, v primeru spora je stvarno pristojno sodišče v Kranju.